500zł za jeden dzień | Koszty za zużyte paliwo po stronie klienta

450zł za każdy kolejny | Koszty za zużyte paliwo po stronie klienta